Aplikacje biznesowe

Nie sądzę, by ktokolwiek był na tyle mądry, aby ocenić, co jest możliwe, a co nie.

Henry Ford

Czym jest aplikacja biznesowa?

Aplikacja biznesowa to narzędzie, które ułatwia zarządzanie firmą i nie jest dedykowana żadnej branży.

Cztery podstawowe rodzaje aplikacji biznesowych:

  • Aplikacje dla pracowników do użytku wewnątrzfirmowego. Służą one do efektywnego zarządzania czasem, zasobami i przepływem informacji. Przykładem takiej aplikacji jest system do zarządzania problemami, zgłaszanymi przez użytkowników oprogramowania. System ten jest używany w działach IT.
  • Złożoność procesów w firmach produkcyjnych wymaga uwzględnienia wszystkich zasobów, tak aby możliwe było sprawne zarządzanie produkcją. Istotną rolę mają tu narzędzia do kontroli dostępności materiałów, mocy produkcyjnych, sprawnego planowana i raportowania produkcji z uwzględnieniem udziału pracowników w procesie.
  • B2B oznacza aplikacje ułatwiające współpracę różnych firm. Każda z firm jest włączona w łańcuch dostaw zarządzany przez platformę B2B. Przepływ informacji pomiędzy firmami jest oparty o elektroniczną wymianę danych.
  • B2C zapewnia dostęp końcowych klientów do informacji o produktach, ofercie sprzedaży oraz umożliwia złożenie zapytania ofertowego lub zamówienia. Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną. To narzędzie jest jednym z najbardziej wydajnych kanałów sprzedaży i umożliwia firmie szybkie dotarcie ze swoją ofertą do dużej grupy klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą aplikacji biznesowych. Podkreślamy, że jest ona skierowana do szerokiej grupy klientów z różnych branż zajmujących się produkcją, kooperacją, handlem lub transportem. Najważniejszą cechą naszych aplikacji jest łatwość implementacji i bardzo krótki czas szkolenia użytkowników. Oferta jest skierowana do mikro firm, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie chcą ponosić wysokich kosztów i ryzyka związanego z zakupem, wdrożeniem i użytkowaniem tradycyjnych aplikacji biznesowych.