Oferta

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Jan Paweł II

Naszym kapitałem są klienci.

Oferujemy nie tylko standardowe rozwiązania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, rozszerzyliśmy naszą ofertę o nowe produkty:

 • Platforma B2B Plat4m
  Składa się ona z czterech części: NetBuyer, NetSeller, NetOutlet i NetSubcon.
  NetBuyer zapewnia lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw w oparciu o elektroniczną wymianę danych pomiędzy kupującym a jego dostawcami. W jednym miejscu możemy zarządzać zamówieniami, prognozami, awizacją dostaw, dowodami dostaw, EDI etykietami i fakturami. Wszystko to w formacie EDI lub XML.
  NetSeller umożliwia obsługę rozległych sieci sprzedaży lub wsparcie przedstawicieli w terenie. Zintegrowany pakiet elektronicznej wymiany danych gwarantuje szybką obsługę odbiorców produktów i usług. Nowością w naszym rozwiązaniu jest funkcjonalność VMI.
  NetOutlet pozwala na odsprzedaż nadwyżek magazynowych oraz odpadów produkcyjnych chętnym firmom. Dzięki temu sprzedający pozbywa się zbędnych zapasów a kupujący nabywa potrzebne towary w okazyjnej cenie.
  NetSubcon kojarzy ze sobą firmy produkcyjne: poszukujące kooperantów oraz oferujące usługi kooperacji. W jednym miejscu możemy zarządzać zapytaniami otwartymi, zapytaniami adresowanymi, ofertami, dokumentacją, negocjacjami oraz zamówieniami.
 • MachineMaintenance
  Aplikacja składa się z dwóch części: terminali rejestracyjnych dla pracowników produkcyjnych oraz części dla działu utrzymania ruchu.
  Terminale rejestracyjne pozwalają raportować produkcję przez pracowników. Są dostosowane do różnych rodzajów produkcji. Oprócz tego pozwalają na zarządzanie czasem pracy maszyn.
  Część dla działu utrzymania ruchu służy do zarządzania parkiem maszynowym. Można tam planować serwis maszyn, raportować żużycie części zamiennych, zarządzać awariami.
 • Integracja i rozwój aplikacji
  To nowa usługa dedykowana dla klientów, którzy nie chcą zmieniać swojego oprogramowania, ale chcą do niego dodać nowe funkcje. Możemy zaoferować adaptacje lub nakładki do oprogramowania, które rozszerzą obecną funkcjonalność zgodnie z oczekiwaniami firmy.
 • Hosting
  Nasi klienci nie muszą inwestować w swoją infrastrukturę IT, ponieważ udostępniamy im zasoby naszych serwerów. Nasi administratorzy dbają o ciągły, niezakłócony dostęp użytkownikom ze strony klienta, ochronę bezpieczeństwa danych i ich poufności, właściwe zarządzanie aplikacjami klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące produktów i usług można znaleźć w naszych broszurach i katalogach. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi konsultantami.