Terminale rejestracyjne

Aplikacja webowa do raportowania pracy przez pracowników produkcji. Różne konfiguracje oraz moduły dodatkowe umożliwiają obsługę każdego rodzaju produkcji oraz nadzór nad realizacją zleceń. Terminale mogą zostać zintegrowane z systemami klasy ERP lub MES oraz narzędziami do wizualizacji planów produkcyjnych.

Aplikacja nadaje się zarówno do prostego raportowania czasu pracy maszyn (start/stop) jak i szczegółowego raportowania operacji, sztuk, ustawiania parametrów i wykonywania pomiarów kontrolnych. Możliwe jest dodanie dodatkowych funkcji specyficznych dla danej branży lub firmy.

Utrzymanie ruchu

Aplikacja webowa do zarządzania awariami, przeglądami oraz ustawianiem maszyn. Umożliwia pracę na tabletach i urządzeniach przenośnych. Posiada magazyn części zapasowych i zarządzanie dokumentami zewnętrznymi. Usprawnia komunikację między pracownikami działu utrzymania ruchu, informuje ich o zdarzeniach oraz ułatwia kierownikowi analizę sytuacji.

Planowanie produkcji

Wizualizacja planu produkcji, szybka reakcja na zmiany w zapotrzebowaniu klientów i dostępność materiału to klucz do sukcesu każdej firmy produkcyjnej. Aktualnie do wizualizacji szczegółowego planu produkcji posiadamy niemieckie oprogramowanie firm: Fauser AG i infoBoard Europe GmbH.

W dziedzinie wsparcia dla produkcji oferujemy następujące produkty i usługi:
  • Obsługa terminali rejestracyjnych i utrzymania ruchu: sprzedaż, wdrożenie, szkolenia, wsparcie użytkowników, rozwój procesów, integracja z oprogramowaniem, automatyzacja, dostosowania, analizy w oparciu o dane z systemu, audyty
  • Obsługa infoBoard: sprzedaż, wdrożenie, szkolenia, wsparcie użytkowników, rozwój procesów, integracja z oprogramowaniem
  • Inne aplikacje: integracja z oprogramowaniem (jeśli jest możliwa)
  • Doradztwo w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych w celu zwiększenia produktywności i wydajności z uwzględnieniem konceptu Lean Manufacturing

Dzięki modułom do zarządzania zamówieniami, szczegółowego planowania produkcji w czasie rzeczywistym, rejestracji operatorów i danych z maszyn oraz integracji z innymi programami, JOBDISPO oferuje firmie rozwiązanie elastyczne, efektywne i bezpieczne.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o planowaniu produkcji w programie Jobdispo.

Panel planistyczny infoBoard pozwala na zarządzanie produkcją, operatorami, maszynami, zamówieniami oraz projektami. Jest to uniwersalne narzędzie wizualizujące zaplanowane działania, integrujące wszystkie rodzaje aktywności firmy.